Imitatie

De JAnus houtkachel heeft bewezen een product van hoge kwaliteit te zijn dat een leven lang meegaat. Aan de goede naam en faam van de JAnus kleeft echter één nadeel: er zijn in de loop van de tijd meerdere partijen opgestaan die het een uitdaging vinden om de JAnus houtkachel na te maken. Zij bieden een lagere prijs, maar vooral ook een inferieure kwaliteit. Wilt u zeker weten dat u met een JAnus van Janco de Jong te maken heeft?

 

Onderstaande kenmerken horen bij elke nieuwe JAnus houtkachel:

  • De JAnus houtkachel is aan de voorzijde voorzien van de JA(nus) inscriptie.   undefined
  • De JAnus houtkachel beschikt over een geavanceerde nisbusaansluiting achter en bovenop de kachel. Hierdoor is de kachel zowel als boven- en achteruitvoer te plaatsen. Deze nisbus- aansluiting zorgt voor een naadloze aansluiting van de kachelpijp op of achter de kachel. Hierdoor zal eventueel roetwater en/of fijnstof altijd in de kachel blijven. En het geeft een strakke afwerking zonder storende naden of overgangen! 
  • De JAnus houtkachel beschikt over een keuringsrapport volgens de Europese Norm EN132401. De EU conformiteitsverklaring is terug te vinden in de bijgeleverde handleiding. 
  • De JAnus houtkachel draagt een CE markering2. U vindt deze markering op het typeplaatje achter op de kachel. Op het typeplaatje staat de fabrikant van de JAnus houtkachel vermeld: Janco de Jong BV Gorredijk. 
  • Iedere JAnus houtkachel is voorzien van een uniek serienummer. Door deze administratie kunnen wij belangrijke gegevens als productiedatum, aankoopdatum, materiaalbadges en innovaties per kachel registreren. Het serienummer vindt u op het typeplaatje achter op de kachel. 
  • De JAnus houtkachel is alleen verkrijgbaar bij de erkende JAnus dealers zoals vermeld op deze website. Deze dealers zijn nauwkeurig geselecteerd door JAnus Nederland. Zij geven u een deskundig advies, leveren degelijk werk af en staan altijd voor u klaar. Kijk op het dealeroverzicht voor een JAnus-dealer bij u in de buurt.

1 EN13240: Dit is een overkoepelende Europese Norm. Eisen en beproevingsmethoden voor lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen. Deze wordt nu al gehanteerd in alle landen aangesloten bij de EU. In Nederland is de norm nog niet verplicht. De norm stelt eisen aan de veiligheid, aan het rendement en aan de emissie.
2 CE: is een Europees keurmerk dat garandeert dat het product voldoet aan minimale fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid voor de gebruiker. Deze garantie is gebaseerd op de voor het product geldende Europese richtlijn.

 

Inmiddels heeft de JAnus houtkachel een sterk verbeterde opvolger: de JAcbobus! kijk hier voor meer informatie over deze nieuwe houtkachel of bekijk hier de verschillen tussen beide kachels.